Koszyk (0)

Polityka Jakości

Nadrzędnym celem w działalności firmy MSM PAULINA SZPREJDA jest zapewnienie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług  przy zachowaniu warunków prawnych, rynkowych i wymagań klientów.

Nasza firma dokłada wszelkich starań by spełnić oczekiwania odbiorców i w tym celu:

 •  
 •                          -świadczy usługi naprawcze z dużym zaangażowaniem
 •                          -oferuje kompleksowe usługi regeneracji skrzyń biegów zawsze na ustabilizowanym poziomie jakości
 •                          -przestrzega ustalonych warunków współpracy z klientami i dostawcami
 •  

Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki realizowaniu następujących zasad:

 •  
 •                         -zachowanie wysokiego poziomu jakości pracy i usług, który jest głównym celem działalności wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych
 •                         -cały personel jest świadomy swojej roli w kształtowaniu jakości i swojej odpowiedzialności w tym zakresie              
 •                         -doskonalenie metod regeneracji mechanicznych skrzyń biegów i wyposażenia kontrolno-pomiarowego odbywa się w sposób ciągły
 •                         -w procesie regeneracji używamy oryginalne części lub najwyższej jakości zamienniki
 •                         -wszyscy pracownicy są systematycznie szkoleni w zakresie wymagań wynikających ze stosowania w firmie systemu zapewnienia jakości.
 •  

Firma realizuje politykę jakości przez kreatywne podejście do zarządzania przez jakość, ze szczególnym uwzględnieniem:

 •  
 •                         -promocji świadomości jakościowej
 •                         -kultury jakości
 •                         -powszechnego aktywnego udziału pracowniczego
 •                         -motywacji jakościowej
 •  

Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantują osiągnięcie założonych celów.

 

 

2016-2019 Oprogramowanie sklepu internetowego Oprogramowanie sklepu internetowego
Zadzwoń